Monteringsvägledning:

  1. Ta bort silen och det befintliga vattenlåset.
  2. Rengör brunnen från fett och smuts med vanligt universelltrengöringsmedel och varmt vatten.
  3. Lämpling packning monteras på vattenlåsetPackningen med 3 rillor passar brunnar med invändigt mått 125 mmPackningen som ar V-formad passar brunnar med invändigt mått 120 mm
  4. Smörj vattenlåsets packning och översta 5 cm i golvbrunnen medSmörjrmedel som följer med levereras.
  5. Vattenlåset trycks ner i avloppet. Kontrollera att vattenlåset är korrektmonterat och det är tätt mot golvbrunnens vägg.
  6. VIKTIGHT! När man har en brunn med sidoutlopp så måste manse till att rikta pilen på vattenlåset mot brunnens utlopp.
  7. Handtaget fälls ner mitt emot avloppets inlopps hål. Fyll vattenlåsetmed vatten och sätt silen på plats

Förpackningen innehåller:

1 stk. NO 1 vattenlås med handtag och packning

1 stk. Extra packning (beroende på brunnsdimension).

1 stk. Glidmedel till infettning av packning och brunn.

Rengöring av NO.1 vattenlåsen.

Om du vill rengöre vattenlåset från tvålrester, Detta göres utan att ta bort vattenlåset.

Lyft av brunnssilen, skruva bort duschhandtaget från slangen (akta så inte packningen mellan dusch munstycke o slang kommer bort).

Stick ner slangen några cm och skölj vattenlåset med varmt vatten direkt på plats. Rengöringsmedel är inte nödvändigt.